MiniGiants.io

X
MiniGiants.io

 

Key Description

Key Description
Left click Click Left mouse button to attack.
Right click Click Right mouse button to increase your speed.
Scroll to Top